Poznejme, pojďme usilovat o poznání Hospodina!

Ozeáš 6:3